Сертификати

Ние, Ясин, преминахме сертификация на системата за качество ISO9001, сертификация на системата за опазване на околната среда ISO14001 и сертификация на системата за здраве и безопасност при работа през последните години.Стандартите HALAL, Kosher, NSF, DMC, BRC, ISO и GMP са интегрирани, за да се създаде цялостна система за управление на качеството на производството.

удостоверявам