култура

Поддръжка на дистрибуция - обучение на продуктови умения

Мисия, визия и основна ценност

Ясин винаги се е ангажирал да носи отговорността като лидер в индустрията, чертаейки перспектива за светло бъдеще с мотото, ориентирано към персонала и клиентите на първо място.Като представител „Произведено в Китай“, ние се борим да бъдем гордостта на света!

Мисия: Стремеж към непрекъснати иновации и здравословен начин на живот, предоставяне на най-професионалното обслужване

Визия: Като надеждно предприятие от световна класа за празни капсули

Основна стойност: Превъзходно качество, висока ефективност, двойно печелившо сътрудничество и желание за споделяне